Teknologiayrittäjyyspalkinnon hakuaika on 3.5.-22.6.2010.

3.5.2010

Tampereen Teknillinen Seura etsii Pirkanmaalta yrittäjyyttä, jolla on vastauksia Kiina-ilmiön pysäyttämiseen

 

Tampereen Teknillinen Seura haluaa omalta osaltaan edistää yrittäjyyttä, Pirkanmaan elinkeinoelämän kehittymistä ja tulevaisuuden varmistamista. Seura jakaakin jo kolmatta kertaa 10 000 euron suuruisen teknologiayrittäjyyspalkinnon, jonka tarkoituksena on korostaa yrittäjyyden sekä teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen merkitystä yhteiskunnassamme sekä rohkaista teknologian taitajia yrittäjyyteen.

 

Palkitsemisen perusteena voivat olla teknologian tai sen hyödyntämisen innovatiivisuus, yrittäjäriskien ottaminen, edelläkävijyys, yrityksen kaupallinen menestys sekä toiminnan vaikuttavuus. Tänä vuonna korostetaan erityisesti yritysidean ja tuotekonseptin monistettavuutta kansainvälisille markkinoille, sillä tämän vuoden teeman mukaisesti nyt etsitään yrityksiä, joilla on ideoita Suomen nostamiseksi taantumasta sekä työpaikkojen pitämiseksi Suomessa.

Palkinto on tarkoitettu Pirkanmaalla menestyksellisesti toimivalle teknologiayrittäjyyteen pohjautuvalle yritykselle. Palkintoa voivat hakea niin pienyritykset, pk-yritykset kuin isommat yritykset ja organisaatiot. Palkitsemisen kohteena voi olla myös teko. Taustavaikuttajatunnus-tusta voi hakea myös julkisella sektorilla toimiva henkilö.

 

Palkinnonsaajat julkistetaan syksyllä 2010.

”Yritysten ja organisaatioiden menestyksen takana on aina yksittäisiä henkilöitä, jotka rohkeasti vievät aatteita eteenpäin. Tämän vuoksi Teknologiayrittäjyyspalkinnon yhteydessä palkitaan kunniakirjalla myös ansioitunut teknologiaa ja yrittäjyyttä tai teknologian kaupallistumista merkittävästi edistänyt taustavaikuttaja, ” toteaa Satu Eskelinen, Tampereen Teknillisen Seuran varapuheenjohtaja.

Palkintoraadin muodostavat Jari Jokilampi, Pekka Jussila, Markku Kivikoski, Markku Lahtinen, Kenneth Nyholm, Tommi Rasila, Kim Simelius, Arto Timperi ja Mika Uusi-Pietilä.

 

Teknologiayrittäjyyspalkinto ja taustavaikuttajatunnustus on jaettu aiemmin kahdesti

Vuonna 2007 palkinnon sai Tampereella toimiva EcoSir Oy. Tampereen teknillisen yliopiston ensimmäinen hallintojohtaja Seppo Loimio nimettiin samalla vuoden 2007 teknologiayrittäjyyden taustavaikuttajaksi

Vuonna 2008 palkinto myönnettiin kangasalalaiselle Jonelec Oy:lle ja sen perustajalle Jouni Lahtiselle. Vuoden 2008 teknologiayrittäjyyden taustavaikuttajatunnustus myönnettiin DI, toimitusjohtaja Pekka Jussilalle.

 

Hakuaika 3.5.-22.6.2010.

Palkintoa voivat hakea yritykset itse tai ehdotuksen palkinnonsaajaksi voi tehdä myös toinen henkilö tai yhteisö. Tunnustuspalkinnon saajasta voi tehdä vapaamuotoisen esityksen.

Lisätietoa oheisessa liitteessä, jota saa jakaa vapaasti eteenpäin.

 

Lisätietoa löytyy myös Teknologiayrittäjyyspalkinto-osion alta.

Liitteet