Kv-vaihtostipendit jaettu vuodelle 2011

27.6.2011

Tampereen Teknillinen Seura on jakanut stipendejä TTY:n perus- ja jatko-opiskelijoille ulkomailla tapahtuvan opiskelija- ja tutkijavaihdon kustannuksiin.

Stipendejä haki yhteensä 99 TTY:n ulkomaille opiskelijavaihtoon lähtevälle tai paraikaa ulkomailla vaihdossa olevalle perus- ja jatkotutkinnon opiskelijalle. Tampereen Teknillinen Seura myönsi heistä 25 hakijalle suuruudeltaan tyypillisesti 400 euron suuruisen stipendin. 

Lisäksi Seura teki päätöksiä A. R. Winterin muistosäätiön myöntämien stipendien kohdentamisesta viidelle hakijalle. Nämä apurahat kohdennettiin ulkomaanvierailuun, joka liittyy diplomityön/väitöskirjan tekemiseen tai jatko-opintoihin kuuluvaan tutkimukseen ulkomailla.

Maantieteellisesti stipendien saajien ulkomaanvierailut jakautuvat yhteensä viiteen eri maanosaan. Lisäksi kaikki TTY:n tiedekunnat olivat edustettuina apurahan saajissa. Stipendin hakeminen oli nyt mahdollista ensimmäistä kertaa Seuran verkkosivuston kautta.

Seuraavan kerran kansainvälisen opiskelijavaihdon stipendejä on mahdollista hakea arviolta huhtikuussa 2012. Tarkat haun yksityiskohdat julkistetaan ensi vuoden puolella.

 

Tampereen Teknillinen Seura jakaa vuosittain merkittävän määrän stipendejä ja muita lahjoituksia. Niiden tarkoituksena on tukea yleishyödyllisiä tekniikan edistämistä tukevia toimenpiteitä, edistää TTY:n opiskelijoiden opiskelija- ja tutkijavaihtoa ulkomailla sekä kannustaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun koulussa. Kevätlukukauden 2011 päätteeksi Seura jakoi Tampereen kaupunkiseudun kouluihin stipendejä yhteensä 38 peruskoulun päättäneelle matemaattis-luonnontieteellisten aineiden taitajalle.