Taustavaikuttajatunnustus Antti Sirénille

2.10.2013 klo 15:00

Tampereen Teknillinen Seura myönsi taustavaikuttajatunnustuksen Forum for Intelligent Machines ry:n (FIMA) pääsihteerille Antti Sirénille, joka on työskennellyt useita vuosia yritysten teknologiakehityksen ja kansainvälistymisen hyväksi. Sirén on nähnyt verkostoitumisen tärkeyden, sekä toiminut asiantuntijana ja edistäjänä monen yrityksen tutkimusponnisteluissa.

Palkintoraati totesi voittajasta seuraavaa: ”Antti Sirén on pyyteettömästi ja erittäin aktiivisesti toiminut teknologiakehityksen edistäjänä, sekä puolestapuhujana. Antti on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt pk-yritysten ja suuryritysten välistä yhteistyötä. Antin toiminta on lisäksi erityisen suuresti palvellut perinteiden raskaan konepajateollisuuden ja niiden tuotteiden kehittämistä älykkääseen suuntaan. Antin oma henkilökohtainen panos ja kutsumus ovat vertaansa vailla. Antilla on kokoajan ollut vahvana driverina pk-yritysten kehittäminen kansainvälisiksi toimijoiksi, sekä pienempien erikoisosaamista tarjoavien kumppaneiden järjestäminen isoille veturiyrityksille. Antti on ymmärtänyt, kuten edellisenäkin vuonna valittu taustavaikuttaja, pk-yritysten kansainvälistymisen ja verkottumisen tarpeet. Vain ainutlaatuisella osaamisella pärjäämme", palkintoraadin puheenjohtaja Arto Timperi kommentoi.

Sirén on viides henkilö, jolle Tampereen Teknillisen Seuran taustavaikuttajatunnustus on myönnetty. Heitä kaikkia yhdistää taustatyö, joka ei välttämättä näy mediassa ja lehtien sivuilla, mutta jonka merkitys on suuri. 

Antti Sirén kommentoi: ”Käytännössä menestys on aina kiinni osaavista yksilöistä ja tiimeistä. Minulla onkin ollut ilo saada tehdä työtä eturivin yritysten ja huipputukijoiden parissa. Yhteistyö alan perusratkaisujen kehittämisessä on etenkin suomaisyrityksille elintärkeää ja siksi arvostan suuresti tätä työtä kohtaan annettua tunnustusta”.

 

FIMA (Forum for Intelligent Machines) 

Taustavaikuttajatunnustus jaettiin viidettä kertaa FIMA on työkonealan yritysten perustama tutkimusyhteisö, jonka tavoitteena on vahvistaa työkonesektorin kilpailukykyä uuden tiedon ja teknologian avulla. Se käynnistää yhteisrahoitteisia tutkimuksia, joiden tulokset ovat kaikkien jäsenten saatavilla. FIMA on toimii koko Suomen laajuisesti, mutta Pirkanmaa on FIMAn keskeinen toiminta-alue.

Tehtävä FIMAn toimintaa johtavana pääsihteerinä on tarjonnut Antti Sirénille näköalapaikan alan teknologiakehityksen, tutkimuksen ja toimijoiden parissa. Kovassa kansainvälisessä kilpailussa toimivat, työkoneita valmistavat, yritykset tarjoavat jatkuvasti uusia kehittymismahdollisuuksia järjestelmätoimittajille ja haastavia tutkimustehtäviä tutkijoille. Toisinaan yritysten liiketoiminnasta nousevien tarpeiden ja tutkimusyhteisön akateemisten tavoitteiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Yhteistyö teollisuuden ja tutkimuksen kesken on parhaimmillaan silloin, kun tutkimus tuottaa tuloksia, joiden avulla yritykset pystyvät kasvattamaan etumatkaa kilpailijoihinsa ja samalla tutkijat saavat kansainvälistä akateemista arvostusta.

”Suomi on kiistatta yksi maailman työkoneteknologioiden edelläkävijämaista, mutta ilman jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä on uhkana tämän aseman ja osaamisen menettäminen. Toivon että FIMAn toiminta koetaan jatkossakin panostamisen arvoiseksi”, Sirén päättää.

Tampereen Teknillinen Seura jakoi taustavaikuttajatunnustuksen jo viidettä kertaa. Se myönnetään ansioituneelle teknologian, yrittäjyyden tai teknologian kaupallistumista merkittävästi edistäneelle henkilölle. 

 

www.tampereenteknillinenseura.fi/teknologiayrittajyyspalkinto

 

Lisätietoja

Antti Sirén, FIMA Ry, puh 040 820 4605

Arto Timperi, Tampereen Teknillinen Seura, puh 040 758 7740

 

Valokuvamateriaalia saatavissa tilauksesta: tiedotus@tampereenteknillinenseura.fi