Tampereen Teknillisen Seuran matemaattis-luonnontieteellinen stipendi ylä- ja alakoululaisille

31.5.2014

Tampereen Teknillinen Seura ja Tampereen LUMATE-keskus ovat jakaneet tänäkin vuonna matemaattis-luonnontieteellisiä stipendejä kaikkiaan 75 oppilaalle. Stipendi jaettiin kaikkiin Tampereen kaupunkialueen ja kaupunkiseudun kehyskuntien yläkouluihin sekä kaikkiin Tampereen kaupungin alueella toimiviin alakouluihin.

Tampereen Teknillinen Seura (TTS) ja Tampereen LUMATE-keskus haluavat kannustaa oppilaita, jotka ovat osoittaneet ahkeruutta, hyvää yhteistyötä sekä lahjakkuutta ja soveltamiskykyä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden parissa.

Tänä keväänä TTS antoi jaettavaksi jokaiselle Tampereen kaupunkiseudun yläkoululle yhden sadankahdenkymmenenyhden (121) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle yhdeksännen luokan oppilaalle. Stipendi jaettiin myös Tampereen kaupunkialueen alakouluille, joille Seura antoi jokaiselle jaettavaksi yhden viidenkymmenen (50) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle kuudennen luokan oppilaalle.

Stipendijärjestelmä on perustettu keväällä 2006, eli stipendit jaettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa.

- Suomen hyvinvointi pohjautuu jatkossakin teknologiaan ja tällä saralla toimivien innovatiivisten ihmisten panokseen. Tarvitsemme taitavia matemaattis-luonnontieteellisiä osaajia tulevaisuuttamme ajatellen. Haluamme kannustaa oppilaita koko Tampereen seudulta hankkimaan ja käyttämään tätä osaamista, toteaa Tampereen Teknillisen Seuran puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.

- Matemaattis-luonnontieteellisille aineille tyypillinen looginen ajattelu on tarpeellista kaikilla aloilla. Sitä on syytä saada voimallisemmin myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, Uusi-Pietilä lisää.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa oppilaita suuntautumaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin. Tampereen Teknillinen Seura ja Tampereen LUMATE-keskus haluavat lisäksi korostaa taitojen innostunutta ja aktiivista soveltamista.

 

Lisätietoja:

Tampereen Teknillinen Seura ry
Mika Uusi-Pietilä, puheenjohtaja
mika.uusi-pietila@minutor.fi

Tampereen LUMATE-keskus
Markku Kulomaa, puheenjohtaja
markku.kulomaa@uta.fi


Tampereen Teknillinen Seura ry on vuonna 1893 perustettu itsenäinen ja riippumaton korkeakouluarkkitehtien ja -insinöörien yhdistys. Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen talousalueella asuvien teknillisen korkeakoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä. Seuran jäsenenä on yli 600 varsinaista ja nuorjäsentä.
 

Tampereen LUMATE-keskuksen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan harrastamiseen ja opiskeluun.

www.lumate.fi