Vahva käytännön ymmärrys yhdistettynä laajaan teoriaosaamiseen on lyömätön yhdistelmä!

17.10.2014

Teknillisen lukion ja ammattilukion toimintaa tulee ehdottomasti jatkaa ja vahvistaa.

Tampereen perinteinen ja ihailtu vahvuus on teollisuuden, yritystoiminnan ja koulutuksen dynaaminen yhteistoiminta. Koulutustoiminnan ja yritysten kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta Tampereen seudusta on kehittynyt maamme merkittävin kone- ja metalliteollisuuden keskus, joka perustuu alan osaamiseen niin yritystoiminnassa kuin opetuksessa.

Osaavan, tekniikasta kiinnostuneen korkeakoulutasoisen työvoiman saatavuuden takaamiseksi kaupunki on kiitettävästi huomioinut lukiokoulutuksessa yrityselämän tarpeet ja perustanut teknillisen lukion, joka on juuri muuttanut uusiin tiloihin Hervannassa. Nyt Tampereen teknillisen lukion tulevaisuus on kuitenkin vaarassa.

Eräissä poliittisissa keskusteluissa on esitetty Tampereen teknillisen lukion lakkauttamista, mikä on mielestämme valitettavan näköalatonta. Tampereen seudun aseman vahvistamiseksi vientiteollisuuden keskittymänä teknillisen lukion toimintaa tulisi päinvastoin vahvistaa! Sen valtakunnan mittakaavassakin ainutlaatuinen painotus tekniikkaan ja matematiikkaan on suora linkki tekniikan opintoihin niin ammattikorkeakoulussa kuin teknillisessä yliopistossa ja sitä kautta lukion rooli seudun tulevaisuuden osaajien kouluttajana on merkittävä.

Toinen huolestuttava asia on ammattilukiokoulutuksen tilanne. Tampereen kaupungin yli 20 vuotta toiminut ammattilukiotoiminta on erittäin arvostettua sekä työelämän että valmistuneiden opiskelijoiden palautteen perusteella. Erityisesti konelukio on toiminut Tampereen seudulla merkittävänä ammatillisen koulutuksen osaamisperustan ylläpitäjänä kone- ja metalliteollisuuden tarpeisiin.

Opetushallituksen muuttuneen ohjeen perusteella keväällä ei voinut enää hakea suoraan ammattilukioon ja tämän seurauksena jäivät konelukiokoulutuksen ryhmät tänä syksynä muodostumatta. Huolenamme on, että uusi lain tulkinta on johtamassa erittäin tarpeellisen ja hyvin toimivan koulutustarjonnan alasajoon. Koemme, että tällä on suoria vaikutuksia Tampereen seudun vientiteollisuuden kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Yksilön eli peruskoulunsa päättävän nuoren näkökulmasta sekä ammattilukio että teknillinen lukio mahdollistavat joustavan ammatinvalinnan ja enemmän vaihtoehtoja oman tulevaisuuden rakentamiseen.

Tampereen Teknillinen Seura toteaa kannanottonaan, että

  • Suomen ainoaa teknillistä lukiota ei saa missään tapauksessa lopettaa ja esitykset lukion lopettamisesta tulee korkeimmalla poliittisella tasolla kumota,
  • Tampereen teknillisen lukion toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa sekä yhteistyötä teollisuuden, Tampereen korkeakoulujen ja teknillisen lukion tulee lisätä.
  • ja lisäksi, hakumahdollisuus suoraan ammattilukiokoulutukseen sekä kahden tutkinnon suorittamiseen tulee palauttaa.

Tampereella 17.10.2014

 

Tampereen Teknillinen Seura