Sähköinen jäsenverkosto

Sähköisen jäsenverkoston tarkoituksena on  tarjota helppo tapa löytää Seuran jäsenistön joukosta henkilöitä, joilla on kokemusta tai tietämystä tietystä osaamisalueesta tai teollisuuden alasta.

Sähköinen jäsenverkosto sijaitsee Jäsensivuilla, joille pääsee kirjautumalla tämän kotisivun yläkulmasta.