Tampereen Teknillinen Seura

Tampereen Teknillinen Seura (TTS) on vuonna 1893 perustettu itsenäinen ja riippumaton korkeakouluarkkitehtien ja -insinöörien yhdistys. Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen talousaalueella asuvien teknillisen korkeakoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä.

Seura, johon kuuluu jo yli 700 jäsentä, toimii aktiivisesti. Toimintamme ytimen muodostavat moninaiset kokoontumiset:

  • Kuukausittaiset jäsenkokoukset ovat ehdoton toiminnan perusrunko, kulloinkin vaihtuvan aiheen puitteissa kokoonnutaan kuulemaan esitelmiä ja vaihtamaan kuulumisia keskenään.
  • Aika ajoin tehdään tutustumisretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin ja järjestetään seminaareja
  • Muutaman kerran vuodessa kokoonnutaan perinteikkäisiin juhliin.

Seura jakaa myös merkittäviä stipendejä ja palkintoja sekä osallistuu teknologian kehitystä tukeviin hankkeisiin.

Tampereen Teknilllinen Seura on yli satavuotias, sen historiasta on kerrottu täällä >>>