Itseohjautuva organisaatio -valmennus

UUSI AJANKOHTA!

 

Ammatillisen kehittymisen jaosto järjestää Itseohjautuva organisaatio -valmennuksen

 

  • Aika: tiistai 11.6.2019 klo 17:00-20:00 (kahvia ja suolaista klo 16:30 alkaen)
  • Paikka: Tampereen Insinöörit ry:n toimisto, Otavalankatu 9 A
  • Hinta: 10 eur (osallistujille lähetetään maksulinkki myöhemmin)
  • Lisätietoja: Sanna Nokelainen (sanna@nokelainen.org)

Valmennus toteutuu, mikäli osallistujia on noin 15 tai enemmän. 

 

Kompleksisuus, tiedon valtava määrä, muutosvauhdin kiihtyminen, ennustettavuuden heikkeneminen, asiakasodotusten tason nousu ja työntekijöiden odotukset työelämää kohtaan vaikuttavat kaikkiin organisaatioihin ja kaikkien meidän töihimme. Muutos asettaa uusia vaatimuksia menestyvän organisaation johtamiselle ja organisoitumiselle. Tarvitaan johtamista ja organisoitumista, jossa yhteisen tekemisen perusta on organisaation tarkoitus ja yhteinen ymmärrys menestyksestä. 

Tule kuulemaan, miten rakentaa tekemistä, jolla tuotetaan liiketoiminnallista menestystä vastaten tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Valmentajina toimivat Mira Pitkäranta ja Marianne Kukko Lygge Oy:sta.

Valmennuksen tavoitteet

• Antaa osallistujille kokonaiskäsitys itseohjautuvuudesta organisoitumisen ja tekemisen tapana ja keinona.

• Luoda ymmärrys

o johtamisen muutoksesta

o itseohjautuvuuden organisaatoin merkityksestä ja vaikutuksista

o Itseohjautuvan organisaation rakentamisesta

• Rakentaa peruspohja ja käsitys itseohjautuvasta organisaatiosta ja käynnistää

osallistujissa pohdinta, mitä itseohjautuva organisaatio voisi merkitä omassa organisaatiossa.

Työtapa

Valmennuksessa käydään läpi aihealueita niin teoriapohjaisesti, case-esimerkkien kuin pienimuotoisen ryhmätyön kautta.

Agenda

• Johtamisen ja organisoitumisen muutos

• Itseohjautuvuuden tasot

• itseohjautuva organisaatio käytännössä

• Vaikutukset yksilö- ja organisaatiotasolla

• Itseohjautuvan organisaation rakennuspalikat

• Ryhmätyö: Itseohjautuvuuden mahdollisuudet organisaatiossamme

• Miten lähdetään liikkeelle kohti itseohjautuvuutta

 

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.