Historia

Tampereen Teknillisen Seuran talo Grand Hotel Tammer n. 1930-luvulla.

Tampere oli 1800-luvulla kehittynyt Suomen suurimmaksi teollisuuskeskittymäksi. Ja sanomattakin on selvää, että siellä missä on teollisuutta, on myös tekniikan miehiä. Niinpä 8.3.1893 neljätoista tamperelaista insinööriä kokoontui Kaupunginhotelliin perustamaan Tampereen Teknillistä Seuraa, joka alkoi nopeasti voimistua ja kasvaa.

Seura on perustettu aikana, jolloin insinöörit olivat himpun verran harvinaisempia ja "isokenkäisempiä" kuin nykyään. Ammattikuntamme edustajien lukumäärä sekä tekninen tietämys yhteiskunnassa on lisääntynyt melkoisesti eikä menneiden vuosien kaltaista neuvonantajaroolia enää seuralla ole.

Tänä päivänä Seuran tärkein tehtävä on toimia alueensa teknillisen yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä.

Grand Hotel Tammer

Nykytamperelaisille TTS:n aikaansaannoksista varmasti tunnetuin on Tammerkosken rannalla sijaitseva Grand Hotel Tammer, vuonna 1929 valmistunut Tampereen Teknillisen Seuran talo. Hotellihuoneiden ja ravintolan lisäksi talo piti sisällään seuran omat tilat kerhohuoneineen, kirjastoineen sekä johtokunnan tiloineen. Alakerrasta löytyi noihin aikoihin harvinainen "autogaragi", joka suunnitteluvaiheessa määriteltiin sangen insinöörismäisesti, huomattavasti hotellihuoneita tai ravintolatiloja tarkemmin.

Sittemmin talo hotellitoimintoineen on myyty muille ammatinharjoittajille. Hotelli on hiljattain kunnostettu lähemmäksi entisaikojen loistoaan. Lisätietoa hotellin omilta sivuilta>>>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Aktiivinen rooli kaupungin neuvonantajana

Tamperelaiset insinöörit ja seura ovat kautta aikain olleet mielellään sangen edistyksellisia ja uudistusmielisiä. Aktiivista kiinnostusta riittikin moneen suuntaan, ja monien muiden harrasteiden ohella seura toimi ikään kuin Tampereen kaupungin teknisenä neuvonantajana ja teki 1800-1900-luvuilla useita aloitteita sekä antoi lausuntoja mm.

  • Tampereen vesijohtolaitoksen rakentamisesta
  • sähköraitiotielaitoksen (eli ratikkaliikenteen) perustamisesta Tampereelle
  • paloaseman paikasta
  • uuden Hämeensillan rakentamisesta

Tekniikan opiskelun edistäjä

Teknillinen Seura teki jo 1890-luvulla aloitteita ja esityksiä teknisen opetuksen kehittämisestä Tampereella. Näiden toimien ansiosta Tampereen teollisuuskoulun yhteyteen perustettiin vuonna 1905 kutoma-, paperi- ja teknokemiallinen eli värjäys- ja viimeistelyosasto. Teknisen opetuksen seuraava suuri edistysaskel oli Tampereen teknillisen oppilaitoksen perustaminen. Ja jo 1900-luvun alkupuolella seurassa puhuttiin Tampereen teknillisestä yliopistosta. Melko luonnollisena jatkumona tälle voitaneen todeta TTS:n olleen yksi TTY-saatiön perustajäsenistä vuonna 2009.

Jaostot kehittyvät

Alkuvaiheessa seurassa toimi aktiiviset rakennus-, kone- ja sähköjaostot. Tänä päivänä ammattisuuntautuneet jaostojen toiminta on vähäisempää. Sen sijaan harrastepainotteisia jaostoja on perustettu, ja kalastus- ja golfjaostojen sekä puolisotoimikunnan toiminta on aktiivista. Viime vuosina nuorisojaoston toiminta on lähtenyt vauhdilla liikkeelle ja kerännyt mukaansa opintojen loppuvaiheessa olevia tai hiljattain valmistuneita (tai muuten olonsa nuoreksi tuntevia) .

Aktiivinen myös 2000-luvulla

Seuran toiminnan ytimessä ovat yhä samat asiat kuin sata vuotta sitten: säännölliset kokoontumiset, tutustumiskäynnit, esitelmät, juhlat – eli ammattitoverien tapaaminen ja ajatusten vaihto milloin mistäkin mielenkiintoa herättävästä asiasta.

Seura osallistuu tekniikan edistämiseen Pirkanmaalla esim. stipendien, erinäisten hankkeiden ja 10 000 euron suuruisen Teknologiayrittäjyyspalkinnon voimin.