Ammatillinen kehittyminen

Kiinnostaako sinua verkostoituminen tai kommunikointitaidot? Onko mielessäsi jokin muu ammatillisen kehittymisen aihealue, josta haluaisit kuulla lisää? Kaipaatko vertaisryhmää?


Ammatillisen kehittymisen jaosto perustettiin syksyllä 2015, kun Seuran pilottimentorointihankkeessa todettiin sille olevan tilausta ja että tarvitaan taho, joka vastaa mentorointiohjelmasta.

Jaoston toiminnan suuntaviivana on jäsenistön ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen.  Jaosto vastaa tähän liittyvien tapahtumien suunnittelusta sekä järjestämisestä. Toiminta tapahtuu esim. seminaarien, koulutusten, vierailujen, tapaamisten kautta. Jaosto osallistuu myös osaltaan kuukausikokousten järjestämiseen.

Tilaisuudet ovat joko kaikille Seuran jäsenille avoimia tai pelkästään jaoston jäsenille suunnattuja. Tavoitteena on, että jaoston toiminta olisi itseohjautuvaa - jäsenet vaikuttavat siihen, mihin suuntaa jaoston toiminta suuntautuu. Mottona on, että ne ideoivat ja toteuttavat, jotka haluavat itselleen jotain toimintaa ja samalla tarjoavat sitä muille. Toimintaa miettii ja toteuttaa siis kaikki jaoston jäsenet pienemmän porukan koordinoidessa toimintaa.
Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua kuka tahansa Seuran jäsen, joka kiinnostunut aiheesta ja haluaa saada tietoa myös jaoston sisäisistä tapahtumista sekä haluaa järjestää toimintaa. 

Jos sinulla on hyviä ideoita jaoston toimintaan tai haluat jaoston jäseneksi, voit ottaa yhteyttä jaoston vetäjään. Nimen ja yhteystiedot löydät täältä.

Esimerkkejä jaoston toimintamalleista:

1. Mentorointihanke

2. Sähköinen jäsenverkosto 

Lisätietoa löydät täältä.

3. Koulutukset

Järjestetään jaostolaisten ja jäsenten ehdottamia koulutuksia kuten

 • LinkedIn asiantuntijoille
 • HHJ-tutkinto ja PK-yrityksen hallitustyö.

4. Round table -tapaamiset

Jaoston ja usein myös mentorointihankkeeseen osallistuvien yhteinen tilaisuus, jossa lyhyen alustuksen jälkeen keskustellaan tietystä aiheesta. Pyritään samaan alustaja jostain yrityksestä, jolloin tutustutaan hänen yrityksensä toimintaan myös. Tilaisuuden kesto n. 1,5-3 h.

Seuraavien aiheiden tiimoilta jo pidetty näitä tapaamisia:

 • Miten myyn asiantuntijuuttani?
 • Miten voi myydä itsensä ja tuotteensa asiakkaalle puhelimitse? Vierailu Telecenter Oy:ssä.
 • Asiantuntijaorganisaation johtaminen ja tiedolla johtaminen. Vierailu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle (JKK)
 • Miten soveltaa teollisuuskokemusta uudessa ympäristössä?  Vierailu Teknonivelsairaala Coxa Oy:ssä.
 • Hallitusammattilaisuus yrityksen ja sen hallituksen jäsenen näkökulmasta. Vierailu Triuvare Oy:ssä.
 • Psykologinen henkilöarviointi. Vierailu HRS Advisors Oy:ssä.
 • Johtajuus ja johtaminen. Vierailu Vincit Oy:ssä.
 • Itsensä brändääminen / asiantuntijasta vaikuttajaksi ryhtyminen.

5. Business Speed Dating

”Business speed dating” on yksi verkostoitumismuoto, jossa yhteen tilaan on kokoontunut useita henkilöitä ja he ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Se on myös hauska tapa kertoa nopeassa tahdissa muille, kuka olet ja mitä etsit tai mitä voit tarjota. Tavoitteesi tapahtumasta voi olla oikeastaan mitä vaan -  uusia asiakkaita, liiketoimintaa tai apuja oman liiketoiminnan tekemiseen, uusi työpaikka tai työntekijä. Ja vaikka tavoitteesi ei tilaisuudessa toteutuisikaan, niin saat kuitenkin uusia tuttavia, joihin on helppo ottaa yhteyttä sitten kun tarve vaatii.

Tyypillinen rakenne tapahtumassa on, että jokainen keskittyy alkuun kirjaamaan omat tavoitteensa. Osallistujat istuvat tai seisovat pareittain. Sitten tilaisuuden vetäjä soittaa kelloa kierroksen alkamisen merkiksi. Kun kierros alkaa, esittelet itsesi, mitä olet tulleet hakemaan tai voit tarjota, annat mahdollisesti käyntikorttisi tai yritysesitteen. Muutamalla kysymys-vastaus-parilla tarkistat, olisiko hyödyllistä ottaa vastapuoleen yhteyttä myöhemmin. Puolessa välissä vuoro siirtyy parille ja kun kellon kilahtaa, pari vaihtuu ja aloitat saman alusta. Yleensä parikeskusteluun varataan 5-10 minuuttia.

Kun perinteisessä speed dating-tapahtumassa osallistujat pyrkivät vähentämään valintoja, niin tässä tapahtumassa osallistujat yrittävät laajentaa yhteyksiään.

Synonyymejä: ”speed networking”, ”speed business meeting”.

6. Vertaisryhmät

Vertaisryhmä on tietyn teeman ympärille kokoontuva ryhmä, jossa osallistujat jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään teemasta tai sen ongelmakohdista tai mieltä askarruttavista kohdista tai etsivät ratkaisuja. Ryhmä kokoontuu määrätyn ajan ja sen toiminta perustuu tiedonjakamiseen, avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja  osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen. Vertaisryhmän jäsenet tuottavat kaikki sisältöä tapaamisiin.

Ryhmän toiminta alkaa startti-tilaisuudella, jossa:

 1. selvennetään yhdessä teemaa, johon ryhmää ollaan perustamassa, sovitaan tapaamisten aika ja paikka,
 2. sovitaan, mistä näkökulmasta kukin jäsenen voisi/haluaisi teemaa käsitellä ja milloin
 3. valitaan vetäjä, joka vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja mahdollisesta tapaamisten dokumentoinnista.