Kyselyt

Ehdotuksia seuran toimintaan

Voit ehdottaa lomakkeella kuukausikokousaihetta tai vierailukohdetta. Jos sinulla on useampi kuukausikokousaihe tai vierailukohde mielessä, lähetä ideat eri lomakkeilla.

Haluan olla mukana järjestämässä esiintyjää/vierailua