Turvallisemman tapahtuman periaatteet

Me Tampereen Teknillisessä Seurassa (TTS) haluamme että tapahtumamme ovat jokaiselle miellyttävä kokemus ja niihin voivat kaikki osallistua omana itsenään. Seura on laatinut Turvallisemman tapahtuman periaatteet, joita kaikkien mukana olijoiden tulee noudattaa. Haluamme tuoda tapahtumiimme ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille osallistujille. Turvallisen tapahtuman luominen on meidän kaikkien vastuulla.
TTS on kouluttamassa tapahtumiin häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voit olla yhteydessä joko tapahtumien aikana tai niiden jälkeen, mikäli huomaat tai kohtaat epäasiallista käytöstä tai sinulla on kysyttävää Turvallisemman tapahtuman periaatteista.

  • Anna muille tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun, myös ujommilla henkilöillä. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja ole kunnioittava. Pyydä tarvittaessa puheenvuoroa ja huomauta, jos tulet keskeytetyksi.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti ja kunnioita myös eriäviä mielipiteitä. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa ja huomauta jos sinun henkilökohtaista tilaasi ei kunnioiteta.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä. Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.