Stipendit ylä- ja alakouluille

Tampereen Teknillinen Seura jakaa tänäkin vuonna matemaattis-luonnontieteellisiä stipendejä kaikkiin Tampereen kaupunkialueen ja kaupunkiseudun kehyskuntien yläkouluihin sekä kaikkiin Tampereen kaupungin alueella toimiviin alakouluihin.

Tampereen Teknillinen Seura (TTS) haluaa kannustaa oppilaita, jotka ovat osoittaneet ahkeruutta, hyvää yhteistyötä sekä lahjakkuutta ja soveltamiskykyä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden parissa.

Tänä keväänä TTS antaa jaettavaksi jokaiselle Tampereen kaupunkiseudun yläkoululle sadankolmenkymmenenyhden (131) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle yhdeksännen luokan oppilaalle. Stipendi jaetaan myös Tampereen kaupunkialueen alakouluille, joille Seura antaa jokaiselle jaettavaksi yhden viidenkymmenen (50) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle kuudennen luokan oppilaalle.

Stipendijärjestelmä on perustettu keväällä 2006, eli stipendit jaetaan tänä vuonna yhdeksättätoista kertaa.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa oppilaita suuntautumaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin. Tampereen Teknillinen Seura haluaa innostaa oppilaita taitojen aktiiviseen soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Lisätietoja:

Tampereen Teknillinen Seura ry
Sanna Nokelainen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@tampereenteknillinenseura.fi 

 

Tampereen Teknillinen Seura ry on vuonna 1893 perustettu itsenäinen ja riippumaton yhdistys. Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen talousalueella asuvien teknillisen yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä. Seuran jäsenenä on n. 800 varsinaista ja nuorjäsentä. 

www.tampereenteknillinenseura.fi