Stipendit ylä- ja alakouluille

4.6.2016

Tampereen Teknillinen Seura ja Tampereen LUMATE-keskus jakavat tänäkin vuonna matemaattis-luonnontieteellisiä stipendejä kaikkiaan 75 oppilaalle. Stipendi jaetaan kaikkiin Tampereen kaupunkialueen ja kaupunkiseudun kehyskuntien yläkouluihin sekä kaikkiin Tampereen kaupungin alueella toimiviin alakouluihin.

Tampereen Teknillinen Seura (TTS) ja Tampereen LUMATE-keskus haluavat kannustaa oppilaita, jotka ovat osoittaneet ahkeruutta, hyvää yhteistyötä sekä lahjakkuutta ja soveltamiskykyä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden parissa.

Tänä keväänä TTS antaa jaettavaksi jokaiselle Tampereen kaupunkiseudun yläkoululle yhden sadankahdenkymmenenkolmen (123) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle yhdeksännen luokan oppilaalle. Stipendi jaetaan myös Tampereen kaupunkialueen alakouluille, joille Seura antaa jokaiselle jaettavaksi yhden viidenkymmenen (50) euron kannustestipendin ansioituneelle, matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle kuudennen luokan oppilaalle.

Stipendijärjestelmä on perustettu keväällä 2006, eli stipendit jaetaan tänä vuonna yhdennettätoista kertaa.

- Suomen hyvinvointi pohjautuu jatkossakin teknologiaan ja tällä saralla toimivien innovatiivisten ihmisten panokseen. Tarvitsemme taitavia matemaattis-luonnontieteellisiä osaajia tulevaisuuttamme ajatellen. Haluamme kannustaa oppilaita koko Tampereen seudulta hankkimaan ja käyttämään tätä osaamista, toteaa Tampereen Teknillisen Seuran puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.

- Matemaattis-luonnontieteellisille aineille tyypillinen looginen ajattelu on tarpeellista kaikilla aloilla. Sitä on syytä saada voimallisemmin myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, Uusi-Pietilä lisää.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa oppilaita suuntautumaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin. Tampereen Teknillinen Seura ja Tampereen LUMATE-keskus haluavat innostaa oppilaita taitojen aktiiviseen soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Lisätietoja:

Tampereen Teknillinen Seura ry
Mika Uusi-Pietilä, puheenjohtaja
mika.uusi-pietila@minutor.fi 

Tampereen LUMATE-keskus
Esa Räsänen, puheenjohtaja
esa.rasanen@tut.fi


Tampereen Teknillinen Seura ry on vuonna 1893 perustettu itsenäinen ja riippumaton korkeakouluarkkitehtien ja -insinöörien yhdistys. Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen talousalueella asuvien teknillisen korkeakoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään sekä edistää tekniikan kehittämistä. Seuran jäsenenä on n. 680 varsinaista ja nuorjäsentä. 

Tampereen LUMATE-keskuksen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan harrastamiseen ja opiskeluun.

www.lumate.fi