Tampereen Teknillinen Seura

TTS on yli 700 jäsenen aktiivinen toimija. Toimintamme ytimen muodostavat moninaiset kokoontumiset:

  • Kuukausittaiset jäsenkokoukset ovat ehdoton toiminnan perusrunko, kulloinkin vaihtuvan aiheen puitteissa kokoonnutaan kuulemaan esitelmiä ja vaihtamaan kuulumisia keskenään.
  • Aika ajoin tehdään tutustumisretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin ja järjestetään seminaareja
  • Muutaman kerran vuodessa kokoonnutaan perinteikkäisiin juhliin.
    kuukausittaiset jäsenkokoukset ja tapahtumat, excursiot ja seminaarit ja perinteikkäät vuosittaiset juhlat.

Seura jakaa myös merkittäviä stipendejä ja palkintoja sekä osallistuu teknologian kehitystä tukeviin hankkeisiin.