Säännöt

1. Tampereen Teknillisen Seuran (TTS) Teknologiayrittäjyyspalkinnon tarkoituksena on korostaa yrittäjyyden sekä teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen merkitystä yhteiskunnassa sekä rohkaista teknologian taitajia yrittäjyyteen.

2. Teknologiayrittäjyyspalkinto jaetaan tunnustuksena ensisijaisesti Pirkanmaata koskevan merkittävän yritystoiminnan käynnistämisestä. Palkitsemisen perusteena voivat olla teknologian tai sen hyödyntämisen innovatiivisuus, yrittäjäriskien ottaminen, edelläkävijyys, yrityksen kaupallinen menestys sekä toiminnan vaikuttavuus ja näkyvyys. Lisäksi voidaan kullakin haku- ja jakokerralla painottaa tiettyä erityisteemaa.

3. Palkitsemisen perusteena tulee ensisijaisesti olla menestyksellisesti toimiva teknologiayrittäjyyteen pohjautuva yritys, joka voi olla vasta perustettu tai pitempään toiminut. Palkitsemisen kohteena voi olla myös teko.

4. TTS:n Teknologiayrittäjyyspalkinto muodostuu kunniakirjasta ja siihen liittyvästä rahapalkinnosta, jonka suuruuden TTS:n hallitus päättää erikseen.

5. Samassa yhteydessä voidaan palkita kunniakirjalla myös ansioitunut teknologiaa ja yrittäjyyttä tai teknologian kaupallistumista merkittävästi edistänyt taustahahmo. Hänen työnsä ei välttämättä tarvitse liittyä varsinaisen Teknologiayrittäjyyspalkinnon saajaan.

6. TTS:n hallituksen nimeämä palkintotoimikunta tekee hallitukselle esitykset palkinnon auki julistamisesta, palkinnon saajasta, jakoajankohdasta, jakotilaisuudesta, seuraavasta jakovuodesta sekä siihen liittyvästä erityisteemasta.

Hyväksytty Tampereen Teknillisen Seuran hallituksen kokouksessa 05.02.2007