Voittajat 2007

Voittaja: EcoSir Oy
Taustavaikuttajatunnustus: Seppo Loimio, TTY:n ensimmäinen hallintojohtaja