Sääntömääräiseen syyskokous

Ohjelmassa

17:30 alkaen pientä iltapalaa tarjolla

18.00 syyskokous,

jonka jälkeen esitys TkT Markku Ylönen, Polar Night EnergySääntömääräisen syyskokouksen esityslista

torstaina 28.10.2021 klo 18 (huom. ruokailu jo klo 17:30)
Tammerin sali, Grand Hotel Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere 

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomus
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Uudet jäsenet
9. Muut asiat, ilmoitusasiat
10. Kokouksen päättäminen

Ilmoittaudu kokoukseen tästä viimeistään 15.10.2021

Kokouksen jälkeen: Hiedanrannan lämpövarasto, TkT Markku Ylönen

Etenkin pohjoismaissa energiantuotannon ylivoimaisesti suurin päästölähde on pääasiassa polttamiseen perustuva lämmöntuotanto. Uusiutuvilla tuotettu sähkö on enenevissä määrin houkutteleva lämmönlähde, mutta teollisuudessa ja kaukolämmön tuotannossa lämpöä täytyy saada jatkuvasti, ja suurella volyymilla. Tämän kohtaamisongelman vuoksi heilahtelevaa sähköntuotantoa, etenkin kaukana lämmön kulutuskohteista, on haastavaa saada hyödynnettäväksi riittävässä mittakaavassa.


Tamperelainen Polar Night Energy (PNE) lähestyy tätä ongelmaa energian varastoinnin sekä sähkö- ja lämpösektorien yhdistämisen suunnasta. PNE:n ratkaisu on suoraviivainen: varastoidaan energiaa lämpönä halpaan, kiinteään väliaineeseen suurella volyymilla ja korkeassa lämpötilassa. Näin saadaan varastoitua energiaa hyödyllisessä muodossa sekä riittävän pitkällä aikaskaalalla puhtaamman ja heilahtelevan tuotannon syklien mukaan.