Tampereen Teknillinen Seura lähes kaksinkertaisti stipendimäärän

4.6.2011

Tampereen Teknillinen Seura lähes kaksinkertaisti yläkoulujen oppilaille jaettavien stipendien määrän. Tänä vuonna stipendejä jaettiin kaikkiaan 38 koululle, kun viitenä aiempana vuonna koulujen määrä oli 23. Stipendi jaettiin nyt ensimmäistä kertaa myös Tampereen kaupunkiseudun kehyskuntien yläkouluihin. Jokainen stipendi on arvoltaan 118 euroa, ja sen tarkoituksena on kannustaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden – erityisesti pitkän matematiikan – opiskeluun.

Kannustestipendi jaetaan matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneelle yhdeksännen vuosiluokan oppilaalle. Seura haluaa kannustaa erityisesti pitkän matematiikan opiskeluun sekä näiden taitojen aktiiviseen ja innostuneeseen s oveltamiseen.

- Yhteiskunta tarvitsee tekniikan osaajia. Tämä perustuu luonnontieteiden osaamiseen ja erityisesti niiden soveltamiseen. Haluamme kannustaa oppilaita koko Tampereen seudulta hankkimaan ja käyttämään tätä osaamista, joten päätimme laajentaa stipendin myös kehyskuntiin, toteaa Tampereen Teknillisen Seuran puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.

Tampereen Teknillinen Seura on vakavasti huolissaan luonnontieteiden osaajien vähenemisestä. Jo vuosia korkeakouluissa ja yliopistoissa on ollut kaksinkertainen määrä pitkän matematiikan osaamista edellyttäviä aloituspaikkoja suhteessa pitkän matematiikan osaajamääriin. Kun pitkän matematiikan todellisia taitajia ei löydy tarpeeksi, aloituspaikoille valitaan väistämättä heikompia opiskelijoita.

- Kaikki hyvinvointi kumpuaa teknologian kehittymisestä ja sen käyttämisestä. Vienti on Suomelle elinehto, ja perinteisesti vientituotteet pohjautuvat teknologiaan. Teknologinen osaaminen on vaarassa, mikäli matematiikkaan ja fysiikkaan ei panosteta, Uusi-Pietilä jatkaa.

Uusi-Pietilä korostaa loogisen ajattelen tärkeyttä – oli ala mikä tahansa.

- Matemaattis-luonnontieteellisille aineille tyypillinen looginen ajattelu on tarpeellista kaikilla aloilla. Tätä pitäisi saada voimallisemmin päätöksentekoon. Mikäli esimerkiksi diplomi-insinöörejä ei löydy yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, tämä johtaa selkeästi painopisteen suuntautumista muualle. Suunta on huolestuttava, kun mietitään Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä, Uusi-Pietilä lisää.

Tampereen Teknillinen Seura on jakanut kannustestipendiä yläkoulujen oppilaille jo vuodesta 2006 lähtien.